Pre telefónne čísla vo vašej lokalite (United States) použite www.shouldianswer.com

O službe

Môžem to zdvihnút? Táto otázka napadne každému, kto už na na displeji telefónu zbadal neznáme číslo. Každý z nás už prijal (alebo ešte len príjme) nevyžiadaný hovor, telemarketingovú kampaň, reklamný hovor alebo iný druh podvodného telefonátu.

Ako zistiť, že neznáme volajúce číslo je neškodné a prijatím hovoru nás nepripraví o desiatky minút vzácneho času, prípadne o nezanedbateľnú čiastku? Zmyslom tohto webu je umožniť každému, kto sa s takým konaním stretol, aby mohol varovať ostatných pred telefónnym číslom, ktoré obťažuje alebo priamo škodí. Na tomto komunitnom diskusnom webe môže každý vložiť vlastný príspevok k danému telefónnemu číslu a podľa príspevkov iných užívateľov posúdiť, či volajúce číslo patrí do niektorej z týchto kategórií:

  • Neutrálne číslo ? nie je možné jednoznačne určiť či je číslo škodlivé alebo prospešné
  • Škodlivé číslo ? prijatím hovoru pripraví užívateľa nepriamou formou o čas alebo peniaze
  • Užitočné číslo ? prijatím hovoru vám nič nehrozí

Ak bude mať užívateľ tieto informácie vždy k dispozícii v zrozumiteľnej forme, budeme schopní obmedziť alebo dokonca zastaviť klamlivé marketingové kampane a spoločnosti, ktorá sa snažia profitovať zo situácií, v ktorých sa zákazník (v tomto prípade my) nevie primerane brániť.

Bojujme spolu proti telefonickému obťažovaniu. Zdieľajme medzi sebou informácie a skúsenosti a čo je najdôležitejšie, podeľme sa o spôsoby, ako sa účinne brániť.

www.mozemtozdvihnut.sk