Manuál Môžem to zdvihnúť

Úvod

Môžem to zdvihnúť (MTZ) je bezplatná komunitná bezpečnostná aplikácia pre mobilné telefóny s operačným systémom android, navrhnutá tak, aby vás chránila pred nevyžiadanými hovormi, všetkými druhmi nežiadaného telemarketingu a nechcenými alebo drahými odchádzajúcimi hovormi, ako volania na prémiové čísla alebo hovory do zahraničia.

Je vyvinutá firmou Mister Group s.r.o. Ak máte otázky ohľadom našich produktov, pravidiel používania alebo ochrany súkromia, prosím napíšte nám email na support@shouldianswer.net

Inštalácia

 • Preferovaný spôsob inštalácie je cez Google Play Store, ktorý nájdete priamo vo vašom mobilnom zariadení, alebo na webovej stránke Google Play. neexistuje žiadny iné oficiálny distribučný kanál pre inštaláciu APK.
 • Po inštalácii, musíte prideliť niektoré povolenia a zmeniť niektoré konfigurácie systému, aby ste zaistili správnu funkčnosť aplikácie. Naše dialógové okno "Konfigurácia oprávnení" vám s tým pomôže. Venujte tomu prosím pozornosť.

Požiadavky a odporúčania

Táto aplikácia vyžaduje Android 4.1 alebo novšiu verziu!

Požiadavky na zariadeniach s Androidom 6 alebo novšou verziou

 • Musíte povoliť prístup k Telefónne kontakty
 • Musíte povoliť prístup k Informáciam o hovoroch
 • Musíte povoliť Zobrazovať nad ostatnými aplikáciami

Odporúčania pre zariadenia s Androidom 7 alebo novším typom

 • Predvolte našu aplikáciu ako predvolenú "Aplikáciu pre telefón", aby sa aktivovalo natívne filtrovanie hovorov! Prečo? Android 7 poskytuje nové API pre filtrovanie hovorov, ktoré môže byť použité iba v predvolenom nastavení "Aplikácia pre telefón"!

Odporúčania pre zariadenia s Androidom 4, 5 alebo 6

Our app must be running to properly filter incoming calls. We recommend to:
 • Aktivujte našu Službu Sprístupnenie
 • Vypnite optimalizáciu batérie
 • Vylúčte aplikáciu z Optimalizácií Uzamknutej obrazovky
Podrobný opis požiadaviek nájdete v Povolenia konfigurácie.

Funkcie

 • Komunitná ochrana proti nevyžiadaným hovorom pomocou špeciálnych Upozornení.
 • Funguje správne aj na miestach bez pripojenia k internetu.
 • Denne aktualizovaná komunitná databáza.
 • Jednoduchá kontrola hodnotenia telefónnych čísiel v histórii Telefónnych hovorov.
 • Pohodlný prístup k užívateľským hodnoteniam telefónneho čísla alebo napísania vlastnej recenzie.
 • Voliteľné automatické blokovanie hovoru. (Táto funkcia nemusí byť kompatibilná so všetkými modelmi telefónu kvôli úprave systému samotným výrobcom)

Pozrime sa, ako to funguje

 • Keď vám nejaké číslo zavolá, aplikácia zobrazí hodnotenie telefónneho čísla pomocou notifikace bezpečnostního hodnocení (Alertu).
 • Každé hodnotenie je založené na recenziach Komunitnej databázy, vašich Telefónnych kontaktoch (ak nie je stanovené inak, vždy ako POZITÍVNE) a vašom vlastnom hodnotení,
 • Všetky vyššie uvedené faktory sa zlúčia do výsledného hodnotenia: POZITÍVNE, NEUTRÁLNE, NEGATÍVNE alebo NEZNÁME.
 • Karta Vaše Hodnotenie slúži k vytváraniu vlastného hodnotenia pre ľubovoľné číslo - môže byť verejné alebo súkromné, vždy bude uprednostnené pred hodnotením komunitnej databázy.
 • To, ako budú spravované a blokované hovory, je možné konfigurovať v záložke NASTAVENIE.

Na základe Nastavenia aplikácie je možné zobraziť len informácie o prichádzajúcich/odchádzajúcich hovoroch, alebo ich aj zablokovať.

Pre tieto funkcie aplikácia kombinuje informácie, ktoré ste zadali v časti "VAŠE HODNOTENIA" (táto informácia má najvyššiu prioritu, takže môžete napríklad označiť číslo uložené vo vašich Kontaktoch ako negatívne), s Kontaktmi vo vašom telefóne (štandardne označené ako POZITÍVNE - druhoradá priorita) a s informáciami z Komunitnej databázy (uložené offline v mobile) s treťoradou prioritou.

Aby bola aplikácia schopné poskytovať tieto funkcie, musí byť stále spustená v pamäti zariadenia - v prípade niektorých výrobkov je nutné, aby to skontroloval a zaistil užívateľ.

Užívateľské rozhranie

Protokol

Toto je hlavná časť aplikácie, kde môže užívateľ skontrolovať funkcie aplikácie a akcie, ktoré aplikácia vykonala. Protokol obsahuje Históriu telefónnych hovorov, načitanú zo systémového protokolu telefónu. Ikona na ľavej strane ukazuje Hodnotenie telefónneho čísla s nasledujúcim významom:

negatívne hodnotenie
neutrálne hodnotenie
pozitívne hodnotenie
neznáme hodnotenie

Ďalšia ikona vás informuje o type hovoru a vykonanej činnosti:

Úspešný prichádzajúci hovor
Zmeškaný prichádzajúci hovor
Zablokovaný prichádzajúci hovor
Neskontrolované Prichádzajúce volania (ochrana nebola spustená)
Úspešný odchádzajúci hovor
Zmeškaný odchádzajúci hovor
Zablokovaný odchádzajúci hovor
Neskontrolované Odchádzajúce volania (ochrana nebola spustená)

Možné kroky:

 • Kliknutie na telefónne číslo : tento krok otvorí obrazovku Detail telefónneho čísla s podrobnými informáciami a ďalšími možnosťami: Volať, Blokovať, Hodnotiť a stiahnuť Recenziu pre dané číslo.
 • Dlhé podržanie telefónneho čísla : krátkym podržaním prsta na čísle sa zobrazí kontextové menu s možnými krokmi: Zobraziť detaily, Volať číslo, Skopírovať číslo do schránky a Hľadať na webe- tento krok otvorí naše webové stránky s príslušným číslom.
 • Klik na tlačidlo telefónu : otvorí systémový log s telefonnými hovormi, kde môžete spravovať výpis histórie telefónnych hovorov.

Keď posuniete obrazovku Protokolov o niečo vyššie nad prvý riadok, horná sekcia zobrazí tri sekcie Protokolov (môžete kliknúť na každý z nich). Pri posúvaní nadol sa tento riadok bude automaticky skrývať.

Rozdelenie Protokolu:

 • TELEFÓN : Tento zoznam obsahuje všetky hovory získané zo systémového logu vášho telefónu
 • BLOKOVANÉ : tento zoznam obsahuje iba blokované hovory. V prípade potreby zavolajte späť
 • SKONTROLOVANÉ : Tento zoznam poskytuje zoznam všetkých hovorov z našej aplikácie

Na obrazovke "Detaily telefónneho čísla", alebo v záložke "Vaše Hodnotenie” môžete pridať svoje vlastné hodnotenie, ktoré bude použité pri upozorneniach a pri blokovaní.

Niektoré riadky výpisu môžu byť označené červeným textom "Ochrana nebola aktívna!" alebo "Ochrana neprebehla". Pokiaľ k tomuto príde, prečítajte si prosím postup o riešení Ochrana nebola aktívna.

Vaše Hodnotenia

Táto obrazovka je jadro systému hodnotenia, používaného ďalej na blokovanie alebo povolenie hovorov. V tejto sekcii môžete:

 • vytvárať POZITÍVNE, NEGATÍVNE alebo NEUTRÁLNE (či už súkromné alebo verejné) hodnotené pre ľubovoľné číslo
 • spravovať vaše vytvorené hodnotenia - upraviť ich alebo zmazať

Vaše hodnotenie môže byť definované pre jedno či viac telefónnych čísiel pomocou masky. Venujte zvýšenú pozornosť pri nastavovaní pravidiel pre radu čísel. Vždy skontrólujte možnosť stretu s iným pravidlom alebo Kontakty.

Možné kroky:

 • Filter Hodnotenie: (v hornej časti obrazovky) pomáha filtrovať pravidla hodnotenie podľa telefónneho čísla. Užitočné, pokiaľ hľadáte konkrétne pravidlo pre špecifické číslo. Stačí kliknúť na riadok a vyplniť ľubovoľné číslo alebo jeho časť.
 • Klepnutie na Vaše Hodnotenie: kliknutím na niektoré z vašich hodnotení sa otvorí obrazovka pre úpravu príslušného hodnotenia. Tam môžete nastaviť hodnotiace atribúty, odstrániť hodnotenie, uložiť ho alebo zrušiť zmeny.
 • Kliknutie na tlačítko Plus: tento krok otvorí okno pre vytvorenie nového hodnotenia, viď nižšie Hodnotenie telefónneho čísla.

Ako bolo uvedené vyššie, môžete jednoducho potlačiť napríklad hodnotenie z Komunitnej databázy tým, že vytvoríte svoje vlastné pravidlo pre konkrétne číslo. Na druhú stranu môžete tiež jednoducho vytvoriť blokovanie (=negatívne) pravidlo aj pre číslo uložené v Kontaktoch. Pamätajte si, že hodnotenie môže byť označené ako SÚKROMNÉ - v takom prípade sa nebude zobrazovať na internete, bude uložené len vo vašom mobile. Prosím nikdy nezverejňujte hodnotenie pre súkromné čísla, vždy ich nastavte ako SÚKROMNÉ. Tiež odporúčame vytvoriť pravidlo pomocou medzinárodnej predvolby, alebo vybrať konkrétne čislo z obrazovky PROTOKOLu a vytvoriť hodnotenie tam. Neznáme čísla (skryté alebo maskované) je nemožné blokovať pomocou pravidla, ale môžu byť blokované priamo nastavením v časti NASTAVENIE.

Nastavenia

Táto sekcia obsahuje hlavné nastavenia aplikácie.

Upozornenia

Oznámenie "Ochrana je aktívna"
Tu môžete ľahko povoliť alebo zakázať oznámenia "Ochrana je aktívna" a ikonu zobrazenú v oblasti oznámení. Toto oznámenie používa "Služba na popredí" (pokiaľ je naša aplikácia nastavená ako služba na popredí, toto nastavenie pomôže vylúčiť, aby bola ochrana ukončená sporičom batérie a správcom pamäti).
Vypnutím tejto položky sa zbavíte upozornení a oznámení ikon, ale týmto tiež vypnete "Službu na popredí", ktorá môže znížiť výkon ochrany a niektoré hovory môžu prejsť nezaznamené.
Zobraziť informácie po dokončení hovoru
Tu môžete povoliť/zakázať zobrazovanie detailov telefónnych čísiel po ukončení hovoru.
Zobraziť Upozornenie ako Popup okno
Pri povolení sa zobrazí okno upozornenia s informáciami o hodnotení počas fáze zvonenia príchadzajúceho telefonátu.
Vytvoriť Upozornenie ako Systémové Oznámenie
Pri povolení je systémové oznámenie s hodnotením telefónneho čísla vytvorené počas fáze vyzváňania - bude zobrazené v systémovej oznamovacej oblasti telefónu. Nie ako okno so správou.
Oznámiť blokované hovory
Blokovanie funguje automaticky bez zásahu užívateľa. Môžete si tiež vybrať, či chcete byť upozornený v prípade akéhokoľvek blokovania.
Upozornenie štatistiky
Ak je zvolené "Upozornenie štatistiky", zobrazí aplikácia systémové štatistiky ako oznámeniach po 2 týždňoch spolu so zoznamom vykonaných akcií. Takto môže užívateľ ľahko overiť celkovú funkčnosť aplikácie a jej efektivitu.

Blokovanie

V tejto sekcii môžete nastaviť, ktoré prichádzajúce/odchádzajúce hovory by mali byť blokované. Pamätajte, že na obrazovke Vaše Hodnotenie ste nastavili dodatočné zdroje hodnotenia mimo Komunitnej databázy. Teraz sa rozhodneme, aký zdroj budeme používať pre blokovanie funkcie aplikácie a akým spôsobom.

 • Na posuvníku citlivosti Komunitnej databázy môžete zvoliť citlivosť ochrany z komunitnej databázy. Stačí si vybrať jednu z úrovní na posuvníku (prednastavená je "štandardná ochrana"). Týmto aplikácii určíte, koľko negatívnych hodnotení musí existovať pre negatívne hodnotené číslo - aby nastalo zablokovanie.
 • Môžete si vybrať z 3 úrovní:
 • Vysoká ochrana: pre túto úroveň stačí len jedna schválená recenzia, aby aplikácia uskutočnila akciu - čo môže spôsobiť tiež zablokovánie čísla s len jedným, niekedy aj falošným pozitívnim/negatívnim hodnotením
 • Štandardná ochrana: toto nastavenie vyžaduje aspoň 3 schválené hodnotenia v databáze
 • Nižší stupeň ochrany: vysoký počet schválených hodnotení, aby došlo k zablokovaniu (môžete pomôcť napísaním vlastných verejných hodnotení), ale zároveň to znižuje šancu pri blokovaní čísiel hodnotených len raz, alebo tých s minimálnym hodnotením.
Pokiaľ zavolá negatívne číslo s menej negatívnymi hodnoteniami, užívateľ bude upozornený, že číslo nebolo zablokované - môžete potom pre takéto číslo pridať vlastné (súkromné alebo verejné) negatívne hodnotenie, alebo znížiť citlivosť. Týmto postupom sa vyhnete zbytočnému blokovaniu čísiel, napríklad tých hodnotených len raz.
 • V príslušných sekciách môžete nastaviť pravidlá blokovania pre PRICHÁDZAJÚCE a ODCHÁDZAJÚCE hovory, a pre SMS/MMS (pomocou aplikácie tretej strany).
 • Lokálne negatívne hodnotené čísla - pri tomto nastavení, všetky čísla s lokálne vytvoreným a uloženým negatívnym hodnotením budú blokované.
 • Komunitou negatívne hodnotené čísla - pri tomto nastavení sa použije hodnotenie zdatabáze komunity a všetky čísla hodnotené komunitou negatívne budú blokované.
 • Čísla neuložené v Kontaktoch - pri tomto nastavení všetky čísla vám neznámé (neuložené v Kontaktoch) budú blokované.
 • Skryté čísla - pri tomto nastavení všetky maskované/kryté čísla budú blokované.
 • Zahraničné čísla - pri tomto nastavení všetky hovory zo zahraničia budú blokované.
 • Čo sa týka príchadzajúcich SMS a MMS, je možné zablokovať SMS aj MMS. Pre túto funkciu musí byť nainštalovaný kompatibilný SMS manažér. Prečítajte si prosím nápovedu zobrazenú pri zaškrtnutí tejto položky.

Skombinujte jednotlivé nastavenia podľa vašich potrieb. Po dokončení nastavenia preveďte kontrolu, či sa nevyskytujú možné konflikty. Nezabudnite si skontrolovať svoje vlastné hodnotenie na karte HODNOTENIE a hodnotenie z komunitnej databázy pre konkrétne čislo, aby ste mali istotu, že vám aplikácia bude slúžit podľa vašich prianí. Nezabúdajte, že číslo uložené v Kontaktoch bez iných pravidiel (buď komunitného, alebo vášho vlastného) je automaticky POZITÍVNE.

Pokročilé

Sťahovať recenzie automaticky
Ak je "Stiahnutie Recenzie automaticky" začiarknuté a mobil je pripojený na internet, budú užívateľské recenzie daného čísla stiahnuté a zobrazené automaticky po otvorení detailov volania. Táto služba je zadarmo. Je však potrebné stále pripojenie na internet. Ak nie je táto položka vybraná, ale telefón je pripojený k internetu, môžu byť užívateľské recenzie stiahnuté tiež ručne na obrazovke detailov telefónneho hovoru. Ak je pripojenie k internetu nestabilné, použite funkciu Vyhľadávať na webe.
Posielať anonymné štatistiky o prichádzajúcich hovoroch
Ak je zvolená položka "Posielať anonymné štatistiky o prichádzajúcich hovoroch", užívateľ nám dáva možnosť odoslať prichádzajúce NEZNÁME čísla na server - to znamená, že odoslané bude len číslo samotné, bez akejkoľvek informácie. Žiadne osobné údaje nie sú odosielané z vášho mobilného telefónu. Ochrana súkromia je pre nás dôležitá a preto neodosielame štatistické údaje o číslach uložených v Kotaktoch vášho telefónu! Ak je táto voľba zaškrtnutá, sú odosielané len neznáme čísla. To nám dáva možnosť zbierať prichádzajúce neznáme čísla z rôznych zdrojov - potom ich náš tím skontroluje a pokiaľ to isté neznáme číslo volá viacero ľuďom, pokúsime sa o ňom nájsť informácie a vytvoriť recenziu s hodnotením, ktorá bude potom uložená vo vašej lokálnej databáze.
Použijte Zdvihnutie a Položenie pre ochranu hlasovej schránky
Ak je telefonát zablokovaný, môže volajúci stále ponechať odkaz v hlasovej schránke. Prípadne možete skúsiť zvoliť Metódu Zdvihnutia & Položenia pre ochranu svojej hlasovej schránky. Pri výbere tejto funkcie bude aplikácia blokovať prichádzajúci hovor tak, že ho prijme a zavesí v tom istom okamihu. Aplikácia však neprijme hovor, pokiaľ je telefón v režime roamingu. Použijte túto funkciu iba ak jste si istí, že vám nehrozia poplatky za prijatie prichádzajúceho hovoru. Jedná sa o experimentálnu funkciu, ktorá nefunguje na všetkých mobilných zariadeniach, pretože používá niektoré pomocné riešenia z dôvodu chýbajúcej podpory v systéme Android. Pokiaľ nastanú problémy s touto funkciou, nepoužívajte ju prosím.
Monitorovať hovory
Povolením, sa ochrana stáva aktívnou a volania sú sledované podľa nižšie uvedeného nastavenia. Toto nastavenie je možné vypnúť, pokiaľ potrebujete dočasne zastaviť kontrolu hovorov a aplikáciu bez jej odinštalovania.
Používať PHONE_STATE Receiver
Povolením, aplikácia začne používať PHONE_STATE receiver pre monitorovanie hovorov.
Používať PHONE_STATE Runtime Receiver
Ak je povolené, aplikácia používa PHONE_STATE Runtime Receiver pre monitorovanie hovorov
Použiť PHONE_STATE Receiver
Toto je prvý zo systémových receiverov, ktorý nám umožní zachytiť systémový proces započatia hovoru. Ak máte celkové problémy s hovormi neskontrolovanými našou aplikáciou, prosím zapnite túto položku.
Použiť NEW_OUTGOING_CALL Receiver
Tento systémový receiver sa dá použiť na zachytenie systémových procesov odchádzajúcich hovorov. Ak máte problémy na niektorých mobilných zariadeniach s odchytením odchádzajúcich hovorov, zapnite prosím túto položku.

O službe

V tejto sekcii môžete nájsť ďalšie informácie a export/import funkcie. Štatistiky ochrany obsahujú súhrnné informácie o tom, koľko hovorov bolo kontrolovaných a zablokovaných, s údajmi za aktuálny deň/celkovo.

 • Ako pomôcť našej komunite otvorte stránku s tipmi, ako môže užívateľ prispieť k tomuto projektu. Ak používateľ vyberie jednu z variant dotácie, otvoria sa stránky GooglePlay s dodatočnými programami.
 • Online manuál otvorí internetovú stránku s týmto manuálom.
 • Nahlásiť problém : Pokiaľ nejaký problém aplikácie vyžaduje riešenie od našej technickej podpory, stlačte toto tlačidlo, čím sa vám otvorí obrazovka hlásenia problému. Napíšte svoje meno, skontrolujte e-mailovú adresu (alebo ju napíšte, aby sme vás mohli spätne kontaktovať) a napíšte pár slov popisujúcich problém. Hlásenia s prázdnym popisom budú zmazané. Aplikačné logy budú pridané automaticky.
 • Export / Import zobrazí obrazovku pre export a import dát. Táto sekcia slúži pre zálohovanie alebo obnovenie nastavení aplikácie - prosím prečítajte si informácie na obrazovke.
 • Podmienky a ochrana osobných údajov otvorí internetovú stránku s podmienkami používania a ochranou súkromia tohoto produktu.

Detaily telefónneho čísla

Táto obrazovka zobrazuje podrobné informácie o zvolenom telefónnom čísle. Tu nájdete celkové hodnotenie čísla v podobe sumy pozitívnych/neutrálnych/negatívnych hodnotení a kategórie väčšinou používané pre toto číslo (tieto informácie sú uložené v databázy vášho mobilného telefónu). Taktiež uvidíte, koľko pozitívne/neutrálne/negatívne hodnotených čísiel bolo prijatých komunitou.

Možné kroky:

 • Blok vám pomôže vytvoriť negatívne hodnotenie tohoto čísla pre ďalšie blokovanie. Pre aktiváciu blokovania musíte zapnúť blokovanie negatívne hodnotených čísiel na obrazovke Blokovanie.
 • Hodnotiť zobrazí formulár pre vyplnenie nového hodnotenia telefónneho čísla - viď nižšie.
 • Recenzie načítajú a zobrazia komunitné hodnotenie pre toto číslo. Táto funkcia vyžaduje prístup na intenet. Ak je vyplnené i vaše vlastné (osobné) hodnotenie, bude automaticky zobrazené (všetky sú uložené vo vašom telefóne) zároveň s tlačidlom EDITOVAŤ pre ďalšie úpravy vášho hodnotenia. Po použití tohoto tlačidla bude tlačidlo šedé - hodnotenie je už stihanutě. Zostane tak šedé a hodnotenie načítané a zobrazené až do reštartovania aplikácie či telefónu.
 • Kliknutie na tlačidlo hovoru zaháji volanie na dané číslo.

Hodnotenie Telefónneho čísla

Hodnotenie telefónneho čísla je základom pre funkcie upozornenie a blokovanie. Užívateľ môže vyvolať tento formulár buď z obrazovky PROTOKOLu kliknutím na číslo a z formulára podrobností o telefónnom hovore stlačením tlačidla HODNOTIŤ, alebo z obrazovky HODNOTENIE pridávaním nového hodnotenia. Možete ohodnotiť jednotlivé čísla alebo skupiny čísel pomocou masky (pričom znak hviezdička * sa používa ako náhrada všetkých čísiel z konca telefónneho čísla - nepoužívajte * na začiatku zápisu telefónneho čísla). Môžete vytvoriť buď POZITÍVNE, alebo NEGATÍVNE hodnotenie, alebo upraviť či odstrániť existujúce hodnotenie. Vaše vlastné pozitívne hodnotenie prebije negatívne komunitné hodnotenie a vaše vlastné negatívne hodnotenie môže prebiť pozitívne komunitné hodnotenie (a tiež to základné pravidlo, že implicitne čísla z Kotaktov sú brané ako pozitívne). Prosím vždy skontrólujte túto logiku pri vytváraní nového hodnotenia. Odporúčame vytvoriť pravidlo hodnotenie z obrazovky PROTOKOLu, ktorá zabezpečuje, že ju vytvoríte pre číslo v presne tom tvare, v akom vám volalo. Tiež môžete vytvoriť 2 hodnotenia na konkrétne číslo, s a bez medzinárodnou predvoľbou krajiny, ktorá pomáha v prípade, že vám dané číslo volá v rôznych formátoch.

Samostatné číslo alebo skupina čísiel
Hodnotenie Telefónneho čísla je možné definovať pre samotné číslo alebo skupinu čísiel. Skupina môže byť definovaná pomocou znaku * na konci čísla. Napríklad 800 * definuje hodnotenie pre všetky čísla začínajúce na 800. VYBRAŤ KONTAKT umožňuje vybrať číslo zo zoznamu Kontaktov a vytvoriť pre ne pravidlo.

Súkromné hodnotenie alebo číslo
Štandardne sa hodnotenie posiela do našej komunitnej databázy pre prospech ostatných užívateľov. Pokiaľ nechcete, aby sa hodnotenie príslušného čísla stalo verejným, zaškrtnite túto položku a tým zabránite zasielaniu tohoto hodnotenia do našej databázy - v takomto prípade bude hodnotenie uložené len vo vašom telefóne. V takom prípade nemusíte vyplniť Kategóriu a Komentár, jednoducho vyberte Hodnotenie a stlačte Uložiť.

Upozornenie s hodnotením

V Upozornení zobrazenom pre príslušný telefonát nájdete všetky potrebné informácie potrebné pre rozhodnutie, či hovor prijať, alebo zavesiť.

 • Kontakt zobrazuje meno kontaktu, priradené k telefónnemu číslu (ak je k dispozícii).
 • Číslo zobrazuje telefónne číslo, pre ktoré sa zobrazí upozornenie.
 • Hodnotenie ukazuje buď pozitívne, neutrálne, negatívne alebo neznáme hodnotenie.
 • Kategória zobrazuje najčastejšie používané kategórie pre príslušné telefónne číslo
 • Komunita ukazuje celkové štatistické hodnoty pozitívnych, neutrálnych a negatívnych hodnotení z komunitnej databázy
Prosím buďte si vedomí toho,že okienko Upozornenie sa zobrazí na popredí obrazovky volania - ak je to problém a systémové tlačidlá sú skryté za oknom, stačí okienko pretiahnuť prstom na lepšiu pozíciu nahor alebo nadol - zapamätá si túto pozíciu pre všetky budúce volania.

Konfigurácia povolení

Existuje len niekoľko oprávnení, ktoré musia byť poskutnuté pre našu aplikáciu, aby zostala spustená a udržala si plne funkčnú ochranu. Toto okno poskytuje jednoduchý spôsob ako nastaviť všetky požadované oprávnenia.

Oprávnenie pre Telefónne kontakty (Android 6+)

Prístup k vašim telefónnym kontaktom nám pomáha zistíť, ktoré volania sú z "neznámych" zdrojov. Potom dokážeme zobrazovať mená kontaktov namiesto telefónneho čísla na karte "Záznamy" a v detaile telefónneho čisla.

Povolenie Informácia o telefonáte (Android 6+)

Musíme vedieť, aké telefónne číslo volá vám. Bez tohoto súhlasu nemôže naša aplikácia fungovať.

Nastaviť ako Predvolenú aplikáciu pre telefonovanie (Android 7+)

Android 7 poskytuje nový spôsob, ako filtrovať prichádzajúce hovory. Dôrazne sa odporúča nastaviť naše aplikácie ako predvolené "Aplikácia pre telefón", aby sme docielili 100% ochranu pred nechcenými hovory.

Zobrazovať nad ostatnými aplikáciami (Android 6+)

Aplikácia zobrazuje okno Upozornenia počas fázy zvonenia. Toto je možné vykonať len so súhlasom "Zobrazovať nad ostatnými aplikáciami".

Služba Sprístupnenie (Pokiaľ nie je nastavená ako predvolená aplikácia na telefóne)

Povolenie našej Služby Sprístupnenia je veľmi dôležité pre udržanie aktívnej ochrany - väčšina správcov pamäte ponechá takúto službu spustenú.

Vypnutie Optimalizácie na pozadí.

Väčšina správcov pamäte sa pokúsi ukončiť ľubovoľnú aplikáciu na pozadí, pokiaľ sa zdá, že sa v skutočnosti nepoužíva. Tým sa zabráni tomu, aby naša aplikácia zostala aktívna. Vypnutie pozadia optimalizácia pre našu aplikáciu pomáha udržať ochranu aktívnu.

Zakázanie Optimalizácie pre uzamknutú obrazovku (Niektoré zariadenia)

Väčšina zariadení ukončí zbytočné aplikácie vždy pri zamknutí obrazovky. Pokiaľ vaše zariadanie túto funkciu podporuje, pridajte našu aplikáciu do zoznamu povolených pre zámknutie obrazovky, aby ochrana zostala aktívna.

Často kladené otázky

Otázka: Ako blokovať telefónne číslo?

Vytvorte negatívne hodnotenie pre dané telefónne číslo a zapnite blokovanie negatívne hodnotených čísiel. Toto je možné vykonať tromi kliknutiami: z obrazovky PROTOKOLu vyberte príslušný hovor, stlačte tlačidlo BLOKOVAŤ, kliknite na tlačidlo ZRUŠIŤ a automaticky sa vytvorí súkromné negatívne hodnotenie - skontrolujte následne na obrazovke HODNOTENIE.

Otázka: Ako odblokovať telefónne číslo?

Dôvod, prečo je nejaké číslo blokované, je možné nájsť v jednom z dátových zdrojov - buď ho Komunitná databáza označila ako negatívne, alebo existuje vaše vlastné negatívne hodnotenia. Najprv skontrolujte, či na obrazovke HODNOTENIE existuje nejaké negatívne hodnotenie pre toto číslo (napr. aj v maske s *), a ak áno, odstráňte ho. Ďalej tiež môžete vytvoriť osobné pozitívne (alebo verejné) hodnotenie pre toto číslo.

Q: Prečo nevidím žiadne upozornenia?

To je pravdepodobne spôsobené tým, že naša aplikácia bola zastavená systémom alebo inou aplikáciou tretej strany. Najpr skúste reštartovať mobil, po reštarte skontrolujte, či je naša aplikácia spustená a či má všetky potrebné oprávnenia. Prečítajte si prosím postup riešenia problémov pre Ochrana nie je aktívna.

Otázka: Prečo u mňa blokovanie nefunguje?

Najpr skúste reštartovať mobil, po reštarte skontrolujte, či je naša aplikácia spustená a či má všetky potrebné oprávnenia. Prečítajte si prosím postup riešenia problémov Blokovanie hovorov nefunguje.

Otázka: Prečo telefón pred zablokovaním zazvoní?

V závislosti na rýchlosti hardwaru vášho telefónu, softvéru a aplikačného nastavenie sa môže stať, že aj hovor, ktorý by mal byť blokovaný najskôr zazvoní, a až potom to bude blokovaný. Odinštalovaním nepotrebných aplikácií, ktoré sú spustené na pozadí, môžete zlepšiť reakčnú dobu. Niekedy pomôže aj reštart telefónu.

Otázka: Prečo mi stále volajú napriek tomu, že ich blokujem?

No, oni nevedia, že používate nejaké blokovacie zariadenie. Z druhej strany sa zdá, že volané číslo je práve obsadené. Niektoré robotickí prezváňači túto skutočnosť ignorujú a pokúsia sa vám zavolať znova. Momentálne nie je možné so súčasnou verziou operačného systému Android prehrať hlasovú správu tak, aby vedeli, že nemáte záujem. Ak sa to v budúcnosti zmení, takáto funkcia bude pridaná.

Otázka: Ako môžem aktualizovať svoju lokálnu databázu?

Vaša lokálna databáza je uložená v mobilnom telefóne spolu s aplikáciou, obsahuje len telefónne čísla a štatistické údaje pre ne, bez užívateľských recenzií. Databáza je kontrolovaná (a v prípade potreby aktualizovaná) pri každom vašom pripojení na internet. Verziu vlastnej databázy možno vidieť na obrazovke INFORMÁCIE v pravom dolnom rohu (text db: xxx). Po kliknutí na tento text, databáza spustí vynútenú aktualizáciu - používateľ je na priebeh upozornený úvodnou a záverečnou správou.

Otázka: Je možné chrániť svoju pevnú linku s MôžemToZdvihnúť?

V podstate áno - môžete presmerovať volania z pevnej linky (alebo to môže urobiť poskytovateľ pevnej linky) do vášho mobilného telefónu, kde ich naša aplikácia skontroluje. Alebo môžete vymeniť svoju klasickú pevnú linku za internetové zariadenie, ak je k dispozícii vo vašej krajine - na každom zariadení Android je môže nainštalovať aplikáciu MôžemToZdvihnúť.

Odstraňovanie problémov

Ochrana nie je aktívna

Ak máte zariadenie s Android 7 +, mali by ste nastaviť našu aplikáciu ako predvolenú aplikáciu pre telefonovanie. Prosím skontrolujte Nastavenia. Ak je všetko nastavené (v ponuke "Konfigurácia povolenia" nie je prítomná žiadna obrazovka s pokynami), potom môžete vyskúšať reštartovanie telefónu. Ak problém pretrváva, kontaktujte naše oddelenie podpory.

Ak máte zariadenie s Androidom 4,5 alebo 6 musíte udržať našu aplikáciu spustenú! Ako udržať ochranu aktívnu je jedným z najväčších problémov kvôli nedostatočnej podpore v systéme Android. Vo väčšine prípadov naša aplikácia môže fungovať tak, aby bola schopná reagovať na prichádzajúci hovor.

Nanešťastie, takmer všetci výrobci telefónov implementujú vlastné oprtimalizácie batérie, ktoré vypínajú aplikácie na pozadí. Musíte teda ručne povoliť našu aplikáciu, aby mohla zostať spustená. Takéto nastavenie sa líši na základe výrobcu a často je zbytočne zložitejšie, než by mohlo byť.

Robíme maximum aby sme pomohli s týmto nastavením. Preto sme vytvorili špeciálnu obrazovku "Konfigurácia povolení", ktorá je prístupná prostredníctvom aplikačnej obrazovky Nastavenie - tlačidlo nájdete v jej dolnej časti. Tiež sme pripravili článok s konkrétnymi detailami pre jednotlivých výrobcov. Určite sa pozrite na Jak vyřešit problém "Aplikácia je vypnutá"

Call Blocking does not work

Ak máte zariadenie s Androidom 7 +, mali by ste nastaviť našu aplikáciu ako predvolenú aplikáciu pre telefonovanie. Prosím skontrolujte Nastavenia. Ak je všetko nastavené (v ponuke "Konfigurácia povolenia" nie je prítomná žiadna obrazovka s pokynami), potom môžete vyskúšať reštartovanie telefónu. Ak problém pretrváva, kontaktujte naše oddelenie podpory.

Ak máte staršie zariadenie, skontrolujte, či Ochrana nie je aktívna. Ak je ochrana aktívna, problém môže byť v modifikáciach Androidu od výrobcov vášho telefónu.

Android 4, 5 alebo 6 nepodporuje blokovanie hovorov. Jediný spôsob ako zablokovať hovor je použitím trochu hackovania a volania vnútornej metódy telefónneho rozhrania. Tieto metódy sa používajú vo všetkých blokovacíh aplikáciach, ktoré sú v Play Store k dispozícii.

Použitie vnútorného rozhrania znamená, že nie je 100 percentná záruka, že bude funkcia pracovať na vašom telefóne spravne. Akékoľvek vnútorné zmeny prevedené výrobcom telefónu môžu znemožníť alebo zmeniť túto funkčnosť.

Všeobecné podmienky

This product may be used free of charge by individuals, non-profit organizations, commercial organizations, and government agencies, on single or multiple computers/systems for non-commercial and/or commercial uses. This product may be copied and/or distributed free of charge.

AS THIS PRODUCT IS FREE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PRODUCT, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. UNLESS OTHERWISE STATED, THE PRODUCT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED BELOW, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS, EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAD PREVIOUSLY BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia môže byť mätúca. Prosíme prečítajte si vysvetlenie nášho prístupu k ochrane súkromia v našej aplikácii.

Telefónne Kontakty

Naša aplikácia neposiela vaše kontaktné informácie na server.

Anonymné štatistiky o prichádzajúcich hovoroch

Aplikácia neposiela žiadne informácie telefonicky dokým jej to nepovolíte. Anonymné štatistiky o telefónnych hovoroch z "čísial, ktoré nie sú v Kontaktoch telefónu", sú pre nás veľmi užitočné. Tieto štatistiky nám pomáhajú rozpoznať nové zdroje nevyžiadaných hovorov. Povolením odosielania štatistík pomáhate našej komunite. Ďakujeme!

Odoslanie príslušného telefónneho čísla v žiadosti o získaní hodnotenia užívateľov

Zobrazenie užívateľských recenzií pre príslušné číslo vyžaduje vaše povolenie k odoslaniu tohoto telefónneho čísla na server. To nemôže byť vykonané bez vášho povolenia, takže sa zobrazí Povolovacie dialógové okno pred začatím sťahovania Recenzí.

Odoslanie vlastnej recencie pre telefónne číslo

Pokiaľ napíšete a odošlete hodnotenie pre ľubovoľné telefónne číslo, súhlasíte s publikovaním telefónneho čísla a všetkých uvedených informácií na našich webových stránkach. Ukladáme aj technické informácie týkajúce sa žiadosti (čas, IP a agent) pre riešenie problémov s nezákonnou činnosťou.

Používanie našej webovej služby

Niektoré funkcie ako sťahovanie recenzie, aktualizácia databázy, vyhľadávanie informácií o telefónych číslach... využíva naša webová služba. Naše webová služba zbiera anonymné štatistické údaje o návštevníkoch a využití služieb. Prečítajte si prosím podrobné informácie o zásadách ochrany súkromia našej webovej služby.

Aktualizácie týchto pravidiel

Môžeme aktualizovať tieto zásady súkromia kedykoľvek, aby bol tento popis v súlade s použitou technológiou.

Máte nejaké otázky?

Ak máte otázky ohľadom našich produktov, pravidiel používania alebo ochrany súkromia, prosím napíšte nám email na support@shouldianswer.net

© 2013-2016 mozemtozdvihnut.sk