Manuál Môžem to zdvihnúť

Úvod

Môžem to zdvihnúť (MTZ) je bezplatná komunitná bezpečnostná aplikácia pre mobilné telefóny s operačným systémom android, navrhnutá tak, aby vás chránila pred nevyžiadanými hovormi, všetkými druhmi nežiadaného telemarketingu a nechcenými alebo drahými odchádzajúcimi hovormi, ako volania na prémiové čísla alebo hovory do zahraničia. Tento dokument popisuje funkcie a užívateľské rozhranie verzie 9.x.

Je vyvinutá firmou Mister Group s.r.o. Ak máte otázky ohľadom našich produktov, pravidiel používania alebo ochrany súkromia, prosím napíšte nám email na support@shouldianswer.net

Inštalácia

Preferovaný spôsob inštalácie je cez Google Play Store, ktorý nájdete priamo vo vašom mobilnom zariadení, alebo na webovej stránke Google Play. neexistuje žiadny iné oficiálny distribučný kanál pre inštaláciu APK.

Hlavné funkcie

 • Jednoduchá kontrola hodnotenia telefónnych čísiel v histórii Telefónnych hovorov.
 • Zobrazenie hodnotenia prichádzajúceho a odchádzajúceho hovoru cez špeciálne notifikácie (Alerty).
 • Zobrazenie informácií o ukončenom hovore s možnosťou napísania vlastného hodnotenia.
 • Flexibilný systém hodnotenia.
 • Plne prispôsobiteľné alerty.
 • Voliteľné automatické blokovanie nevyžiadaných prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov.
 • Denne aktualizovaná komunitná databáza.

Hlavná funkcia aplikácie je poskytnúť užívateľovi správne informácie v správny čas. Prosím, berte na vedomie, že funkcia blokovanie je len sekundárna a u niektorých výrobcov a značiek mobilov nemusí fungovať správne.

Pozrime sa, ako to funguje

 • Keď vám nejaké číslo zavolá, aplikácia zobrazí hodnotenie telefónneho čísla pomocou notifikace bezpečnostního hodnocení (Alertu).
 • Každé hodnotenie je založené na recenziach Komunitnej databázy, vašich Telefónnych kontaktoch (ak nie je stanovené inak, vždy ako POZITÍVNE) a vašom vlastnom hodnotení,
 • Všetky vyššie uvedené faktory sa zlúčia do výsledného hodnotenia: POZITÍVNE, NEUTRÁLNE, NEGATÍVNE alebo NEZNÁME.
 • Karta Hodnotenia slúži k vytváraniu vlastného hodnotenia pre ľubovoľne číslo - môže byť verejné alebo súkromné, vždy bude uprednostnené pred hodnotením komunitnej databázy.
 • Ako a aké výstrahy (Alerty) sa budú zobrazovať je možné nakonfigurovať v záložke UPOZORNENIA.
 • Ako budú spravované a blokované prichádzajúce/odchádzajúce hovory, je možné konfigurovať v záložke BLOKOVANIE.

Na základe nastavenia, aplikácia môže iba zobraziť informácie o prichádzajúcich/odchádzajúcich hovoroch, alebo ich aj zablokovať. Pre tieto funkcie aplikácie kombinuje informácie, ktoré ste zadali na karte HODNOTENIA (táto informácia je najvyššia priorita, takže môžete napríklad označiť číslo uložené vo vašich Kontaktoch ako negatívne), s Kontaktmi vo vašom telefóne (štandardne označené ako POZITÍVNE - druhoradá priorita) a s informáciami z Komunitnej databázy (uložené offline v mobile) s treťoradou prioritou. Aby bola aplikácia schopné poskytovať tieto funkcie, musí byť stále spustená v pamäti zariadenia - v prípade niektorých výrobkov je nutné, aby to skontroloval a zaistil užívateľ.

Užívateľské rozhranie

Protokol

Toto je hlavná časť aplikácie, kde môže užívateľ skontrolovať funkcie aplikácie a akcie, ktoré aplikácia vykonala. Protokol obsahuje Históriu telefónnych hovorov, načitanú zo systémového protokolu telefónu. Ikona na ľavej strane ukazuje Hodnotenie telefónneho čísla s nasledujúcim významom:

negatívne hodnotenie
neutrálne hodnotenie
pozitívne hodnotenie
neznáme hodnotenie

Ďalšia ikona vás informuje o type hovoru a vykonanej činnosti:

Úspešný prichádzajúci hovor
Zmeškaný prichádzajúci hovor
Zablokovaný prichádzajúci hovor
Neskontrolované Prichádzajúce volania (ochrana nebola spustená)
Úspešný odchádzajúci hovor
Zmeškaný odchádzajúci hovor
Zablokovaný odchádzajúci hovor
Neskontrolované Odchádzajúce volania (ochrana nebola spustená)

Možné kroky:

 • Kliknutie na telefónne číslo : tento krok otvorí obrazovku Detail telefónneho čísla s podrobnými informáciami a ďalšími možnosťami: Volať, Blokovať, Hodnotiť a stiahnuť Recenziu pre dané číslo.
 • Dlhé podržanie telefónneho čísla : krátkym podržaním prsta na čísle sa zobrazí kontextové menu s možnými krokmi: Zobraziť detaily, Volať číslo, Skopírovať číslo do schránky a Hľadať na webe- tento krok otvorí naše webové stránky s príslušným číslom.
 • Klik na tlačidlo telefónu : otvorí systémový log s telefonnými hovormi, kde môžete spravovať výpis histórie telefónnych hovorov.

Niektoré riadky loga môžu byť označené červeným textom "Ochrana nebola aktívna!" alebo "Ochrana nebola spustená". Ak sa tak stane, naša aplikácia nebola schopná skontrolovať toto volanie z akýchkoľvek dôvodov - väčšinou bola pozastavená alebo ukončená správcom pamäte. V takom prípade skontrolujte aplikácie vo vašom telefóne a pridajte našu aplikáciu do zoznamu chránených aplikácií vo vašom systéme alebo v príslušnom správcovi pamäte - pre viac informácii Problémy s funkciou blokovania v systéme Android alebo kontaktujte našu podporu na support@shouldianswer.net

Keď posuniete obrazovku Protokolov o niečo vyššie nad prvý riadok, horná sekcia zobrazí tri sekcie Protokolov (môžete kliknúť na každý z nich). Pri posúvaní nadol sa tento riadok bude automaticky skrývať.

Rozdelenie Protokolu:

 • TELEFÓN : Tento zoznam obsahuje všetky hovory získané zo systémového logu vášho telefónu
 • BLOKOVANÉ : tento zoznam obsahuje iba blokované hovory. V prípade potreby zavolajte späť
 • SKONTROLOVANÉ : Tento zoznam poskytuje zoznam všetkých hovorov z našej aplikácie

Použijte obrazovku Detail telefónneho čísla alebo obrazovku HODNOTENIE (viď nižšie) pre nastavenie pravidla, ktoré ďalej použijeme pre blokovanie (alebo povolenie) ľubovoľného čísla.

Hodnotenia

Táto obrazovka je jadro systému hodnotenia, používaného ďalej na blokovanie alebo povolenie hovorov. V tejto sekcii môžete:

 • vytvárať POZITÍVNE, NEGATÍVNE alebo NEUTRÁLNE (či už súkromné alebo verejné) hodnotené pre ľubovoľné číslo
 • spravovať vaše vytvorené hodnotenia - upraviť ich alebo zmazať

Vaše hodnotenie môže byť definované pre jedno či viac telefónnych čísiel pomocou masky. Venujte zvýšenú pozornosť pri nastavovaní pravidiel pre radu čísel. Vždy skontrólujte možnosť stretu s iným pravidlom alebo Kontakty.

Možné kroky:

 • Filter Hodnotenie: (v hornej časti obrazovky) pomáha filtrovať pravidla hodnotenie podľa telefónneho čísla. Užitočné, pokiaľ hľadáte konkrétne pravidlo pre špecifické číslo. Stačí kliknúť na riadok a vyplniť ľubovoľné číslo alebo jeho časť.
 • Klepnutie na Vaše Hodnotenie: kliknutím na niektoré z vašich hodnotení sa otvorí obrazovka pre úpravu príslušného hodnotenia. Tam môžete nastaviť hodnotiace atribúty, odstrániť hodnotenie, uložiť ho alebo zrušiť zmeny.
 • Kliknutie na tlačítko Plus: tento krok otvorí okno pre vytvorenie nového hodnotenia, viď nižšie Hodnotenie telefónneho čísla.

Ako bolo uvedené vyššie, môžete jednoducho potlačiť napríklad hodnotenie z Komunitnej databázy tým, že vytvoríte svoje vlastné pravidlo pre konkrétne číslo. Na druhú stranu môžete tiež jednoducho vytvoriť blokovanie (=negatívne) pravidlo aj pre číslo uložené v Kontaktoch. Pamätajte si, že hodnotenie môže byť označené ako SÚKROMNÉ - v takom prípade sa nebude zobrazovať na internete, bude uložené len vo vašom mobile. Prosím nikdy nezverejňujte hodnotenie pre súkromné čísla, vždy ich nastavte ako SÚKROMNÉ. Tiež odporúčame vytvoriť pravidlo pomocou medzinárodnej predvolby, alebo vybrať konkrétne čislo z obrazovky PROTOKOLu a vytvoriť hodnotenie tam. Neznáme čísla (skryté alebo maskované) je nemožné blokovať pomocou pravidla, ale môže byť blokované priamo nastavením na obrazovke BLOKOVANIE.

Upozornenia

Upozornenie je notifikácia bezpečnostného hodnotenia zobrazená počas fázy vyzváňania (možno zobraziť i pre PRICHADZAJÚCE, i pre ODCHADZAJÚCE hovory). Upozornenie neposkytuje žiadne iné funkcie - len zobrazuje základné potrebné informácie. Na tejto obrazovky môžete nastaviť zobrazovanie Upozornení. Toto nastavenie vzniká na základe hodnotenie telefónnych čísiel. Pre každú kategóriu hodnotenia (POZITÍVNE, NEGATÍVNE, NEUTRÁLNE, NEZNÁME) môžete zaškrtnúť, či chcete zobraziť upozornenie - tak obrazovka UPOZORNENIE používá informácie zo všetkých dostupných zdrojov hodnotení.

V sekcii Pokročilé v dolnej časti obrazovky je možné aktivovať použitie prekrývaných okien. POkiaľ máte problémy so zobrazovaním upozornení, môžete skúsiť zakázať používanie prekrývajúcich vrstiev - to spôsobí zobrazenie upozornení v inom móde, ktorý na vašom zariadení môže pracovať lepšie.

Jednoducho povedané, táto obrazovka poskytuje prepínací panel pre určenie, ktoré informácie majú byť zobrazené počas fázy vyzváňania. Prosím buďte si vedomí toho,že okienko Upozornenie sa zobrazí na popredí obrazovky volania - ak je to problém a systémové tlačidlá sú skryté za oknom, stačí okienko pretiahnuť prstom na lepšiu pozíciu nahor alebo nadol - zapamätá si túto pozíciu pre všetky budúce volania.

Blokovanie

V tejto sekcii môžete nastaviť, ktoré prichádzajúce/odchádzajúce hovory by mali byť blokované. Pamätajte, že na obrazovke Hodnotenie ste nastavili dodatočné zdroje hodnotenia mimo Komunitnej databázy. Teraz sa rozhodneme, aký zdroj budeme používať pre blokovanie funkcie aplikácie a akým spôsobom.

 • V príslušných sekciách môžete nastaviť pravidlá blokovania pre PRICHÁDZAJÚCE a ODCHÁDZAJÚCE hovory, a pre SMS/MMS (pomocou aplikácie tretej strany).
 • Lokálne negatívne hodnotené čísla - pri tomto nastavení, všetky čísla s lokálne vytvoreným a uloženým negatívnym hodnotením budú blokované.
 • Komunitou negatívne hodnotené čísla - pri tomto nastavení sa použije hodnotenie zdatabáze komunity a všetky čísla hodnotené komunitou negatívne budú blokované.
 • Čísla neuložené v Kontaktoch - pri tomto nastavení všetky čísla vám neznámé (neuložené v Kontaktoch) budú blokované.
 • Skryté čísla - pri tomto nastavení všetky maskované/kryté čísla budú blokované.
 • Zahraničné čísla - pri tomto nastavení všetky hovory zo zahraničia budú blokované.
 • Čo sa týka príchadzajúcich SMS a MMS, je možné zablokovať SMS aj MMS. Pre túto funkciu musí byť nainštalovaný kompatibilný SMS manažér. Prečítajte si prosím nápovedu zobrazenú pri zaškrtnutí tejto položky.
Dole na obrazovkoe nájdete možnosti Pokročilého nastavenia:
 • Na posuvníku citlivosti Komunitnej databázy môžete zvoliť, koľko negatívnych hodnotení u negatívne hodnoteného čísla má postačiť k zablokovaniu čísla. Zvoľte číslo od 1 po 10 na posuvníku (kde 3 je prednastavená hodnota), čím dáte aplikácii vedieť, koľko negatívnych hodnotení pre negatívne číslo musí existovať, aby došlo k zablokovaniu pri použití hodnotení z Komunitnej databázy. Pokiaľ zavolá negatívne číslo s menej negatívnymi hodnoteniami, užívateľ bude upozornený, že číslo nebolo zablokované - môžete potom pre takéto číslo pridať vlastné (súkromné alebo verejné) negatívne hodnotenie, alebo znížiť citlivosť. Týmto postupom sa vyhneme zbytočnému blokovaniu čísiel, napríklad tých hodnotených len raz.
 • Blokovanie funguje automaticky bez zásahu užívateľa. Môžete si tiež vybrať, či chcete byť upozornený v prípade akéhokoľvek blokovania. Upozornenie je iná funkcia než upozornenie Výstrahy - výstrahy vám poskytnú informácie o prebiehajúcom hovore. Upozornenie zobrazi len informácie o akcii, ktorá už prebehal zo strany aplikácie.
 • Prípadne možete skúsiť zvoliť Metódu Zdvihnutia & Položenia pre ochranu svojej hlasovej schránky. Pri výbere tejto funkcie bude aplikácia blokovať prichádzajúci hovor tak, že ho prijme a zavesí v tom istom okamihu. Aplikácia však neprijme hovor, pokiaľ je telefón v režime roamingu. Použijte túto funkciu iba ak jste si istí, že vám nehrozia poplatky za prijatie prichádzajúceho hovoru.

Skombinujte jednotlivé nastavenia podľa vašich potrieb. Po dokončení nastavenia preveďte kontrolu, či sa nevyskytujú možné konflikty. Nezabudnite si skontrolovať svoje vlastné hodnotenie na karte HODNOTENIE a hodnotenie z komunitnej databázy pre konkrétne čislo, aby ste mali istotu, že vám aplikácia bude slúžit podľa vašich prianí. Nezabúdajte, že číslo uložené v Kontaktoch bez iných pravidiel (buď komunitného, alebo vášho vlastného) je automaticky POZITÍVNE.

Nastavenia

Táto sekcia obsahuje hlavné nastavenia aplikácie.

Hlavné

Zobraziť informácie po dokončení hovoru
Tu môžete povoliť/zakázať zobrazovanie detailov telefónnych čísiel po ukončení hovoru.
Posielať anonymné štatistiky o prichádzajúcich hovoroch
Ak je zvolená položka "Posielať anonymné štatistiky o prichádzajúcich hovoroch", užívateľ nám dáva možnosť odoslať prichádzajúce NEZNÁME čísla na server - to znamená, že odoslané bude len číslo samotné, bez akejkoľvek informácie. Žiadne osobné údaje nie sú odosielané z vášho mobilného telefónu. Ochrana súkromna je pre nás dôležitá a preto neodosielame štatistické údaje o číslach uložených v Kotaktoch vášho telefónu! Ak je táto voľba zaškrtnutá, sú odosielané len neznáme čísla. To nám dáva možnosť zbierať prichádzajúce neznáme čísla z rôznych zdrojov - potom ich náš tím skontroluje a pokiaľ to isté neznáme číslo volá viacero ľuďom, pokúsime sa o ňom nájsť informácie a vytvoriť recenziu s hodnotením, ktorá bude potom uložená vo vašej lokálnej databáze.
Sťahovať recenzie automaticky
Ak je "Stiahnutie Recenzie automaticky" začiarknuté a mobil je pripojený na internet, budú užívateľské recenzie daného čísla stiahnuté a zobrazené automaticky po otvorení detailov volania. Táto služba je zadarmo. Je však potrebné stále pripojenie na internet. Ak nie je táto položka vybraná, ale telefón je pripojený k internetu, môžu byť užívateľské recenzie stiahnuté tiež ručne na obrazovke detailov telefónneho hovoru.
Upozornenie štatistiky
Ak je zvolené "Upozornenie štatistiky", zobrazí aplikácia systémové štatistiky ako oznámeniach po 2 týždňoch spolu so zoznamom vykonaných akcií. Takto môže užívateľ ľahko overiť celkovú funkčnosť aplikácie a jej efektivitu.
Použitie Svetlá Téma
Máme dva motívy tém - svetlé a tmavé. Táto položka slúži ako ich prepínač. Skontrólujte na vašom zariadení, ktorá téma vám vyhovuje, ktorá je čitateľnejšia (napríklad na priamom slnku).

Pokročilé

Táto sekcia umožňuje zapnutie alebo vypnutie hlavných funkcií aplikácie. Pre systémové procesy týkajúce sa volania, používame systémové listenery a receivery (časti operačného systému, ktoré poskytujú informácie o tom či prebieha prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor) - sú používané rovnocenne, stačí, aby bol zapnutý len jeden z nich. Pre niektoré mobilné zariadenia odporúčame zapnúť oboje - užívateľ môže voľne otestovať. Kolónka "Použiť službu pre monitorovanie hovorov" zapína hlavnú aplikáciu LISTENER. Dve ďalšie položky uvedené nižšie slúžia ako systémové RECEIVERY (podrobný popis viď nižšie). Ak sú všetky tri body vypnuté, aplikácia je pozastavená - neprebieha žiadna činnosť. Tento stav sa rovná vypnutiu aplikácie (môžete previesť takto dočasne, ak chcete mať aplikáciu na určitú dobu neaktívnu).

Použiť službu pre monitorovanie hovorov
Povolením tejto možnosti bude aplikácia používať systémový listener pre monitorovanie telefonátov. To umožňuje aplikácii v podstate zachytiť aj prichádzajúce aj odchádzajúce hovory. Pre niektoré zariadenia nestačí zapnúť len túto funkciu, ale je treba zapnúť aj dole prítomné receivery (len v prípade, že niektoré volanie prejdú bez odchytenia).
Služba na popredí
Povolením tejto funkcie urýchlite blokovanie nežiaducích hovorov - aplikácia stále pobeží v aktívnej pamäti. Ako vedľajší efekt však permanentne uvidíte ikonu aplikácie v stanovenom riadku a bude sa vám zobrazovať oznámenie o aktitovanej ochrane. Na druhej strane by malo byť blokovanie na väčšine zariadení rýchlejšie než vyzváňacia fáza telefónu. Na niektorých zariadeniach môže táto voľba chrániť aplikáciu pred tým, aby bola vypnutá správcom pamäte - čo je častou príčinou, prečo nie je aplikácia schopná blokovať hovory. Ak vás znepokojuje ikona v stavovom riadku, vypnite jej zobrazovanie v sekcii Pokročilé - viď nižšie.
Ikona v stavovom riadku
Ako vedľajši účinok prepnutia služby aplikácie ako procesu na popredí uvidíte trvale ikonu aplikácie v stanovenom riadku a bude automaticky vyskakovať okno s oznámením o aktivovanej ochrane. Ak vás to znepokojuje, jednoducho vypnite (alebo zapnite) jej zobrazovanie týmto prepínačom.
Použiť PHONE_STATE Receiver
Toto je prvý zo systémových receiverov, ktorý nám umožní zachytiť systémový proces zahájenia hovoru. Ak máte celkové problémy s hovormi neskontrolovanými našou aplikáciou, prosím zapnite túto položku. Ak problém pretrváva, prečítajte si prosím viac info na Problémy s blokovaním zariadenia v systéme Android
Použiť NEW_OUTGOING_CALL Receiver
Tento systémový receiver sa dá použiť na zachytenie systémových procesov odchádzajúcich hovorov. Ak máte problémy na niektorých mobilných zariadeniach s odchýtením odchádzajúcich hovorov, zapnite prosím túto položku. Ak problém pretrváva, prečítajte si prosím viac info na Problémy s blokovaním zariadenia v systéme Android

Systémové oprávnenia

Systémové oprávnenia sú zobrazené len na zariadeniach s Androidom 6 a vyššie.

Čítanie informácií o hovore
Ak vám niekto zavolá, aplikácia skontróluje príslušné telefónne číslo pomocou našej databázy. Bez tohoto povolenia nie sme schopní zistiť kto vám volá.
Čítanie kontaktov
Tak ako je napísané vyššie, vaše uložené kontakty berieme ako váš whitelist (listinu povolených čísiel). Bez tohoto povolenia nevieme, ktoré čísla považujete za bezpečné.
Umožniť prekrývajúcu vrstvu okien
Aplikácia zobrazuje upzornenia v popredí nad obrazovkou prichádzajúceho hovoru. Bez tohoto povolenia nemôžeme zobraziť upozornenie ako plne interaktívne.

O službe

V tejto sekcii môžete nájsť ďalšie informácie a export/import funkcie. Štatistiky ochrany obsahujú súhrnné informácie o tom, koľko hovorov bolo kontrolovaných a zablokovaných, s údajmi za aktuálny deň/celkovo.

 • Ako pomôcť našej komunite otvorte stránku s tipmi, ako môže užívateľ prispieť k tomuto projektu. Ak používateľ vyberie jednu z variant dotácie, otvoria sa stránky GooglePlay s dodatočnými programami.
 • Online manuál otvorí internetovú stránku s týmto manuálom.
 • Nahlásiť problém : Pokiaľ nejaký problém aplikácie vyžaduje riešenie od našej technickej podpory, stlačte toto tlačidlo, čím sa vám otvorí obrazovka hlásenia problému. Napíšte svoje meno, skontrolujte e-mailovú adresu (alebo ju napíšte, aby sme vás mohli spätne kontaktovať) a napíšte pár slov popisujúcich problém. Hlásenia s prázdnym popisom budú zmazané. Aplikačné logy budú pridané automaticky.
 • Export / Import zobrazí obrazovku pre export a import dát. Táto sekcia slúži pre zálohovanie alebo obnovenie nastavení aplikácie - prosím prečítajte si informácie na obrazovke.
 • Podmienky a ochrana osobných údajov otvorí internetovú stránku s podmienkami používania a ochranou súkromia tohoto produktu.

Detaily telefónneho čísla

Táto obrazovka zobrazuje podrobné informácie o zvolenom telefónnom čísle. Tu nájdete celkové hodnotenie čísla v podobe sumy pozitívnych/neutrálnych/negatívnych hodnotení a kategórie väčšinou používané pre toto číslo (tieto informácie sú uložené v databázy vášho mobilného telefónu). Taktiež uvidíte, koľko pozitívne/neutrálne/negatívne hodnotených čísiel bolo prijatých komunitou.

Možné kroky:

 • Blok vám pomôže vytvoriť negatívne hodnotenie tohoto čísla pre ďalšie blokovanie. Pre aktiváciu blokovania musíte zapnúť blokovanie negatívne hodnotených čísiel na obrazovke Blokovanie.
 • Hodnotiť zobrazí formulár pre vyplnenie nového hodnotenia telefónneho čísla - viď nižšie.
 • Recenzie načítajú a zobrazia komunitné hodnotenie pre toto číslo. Táto funkcia vyžaduje prístup na intenet. Ak je vyplnené i vaše vlastné (osobné) hodnotenie, bude automaticky zobrazené (všetky sú uložené vo vašom telefóne) zároveň s tlačidlom Editovať pre ďalšie úpravy vášho hodnotenia.
 • Kliknutie na tlačidlo hovoru zaháji volanie na dané číslo.

Hodnotenie Telefónneho čísla

Hodnotenie telefónneho čísla je základom pre funkcie upozornenie a blokovanie. Užívateľ môže vyvolať tento formulár buď z obrazovky PROTOKOLu kliknutím na číslo a z formulára podrobností o telefónnom hovore stlačením tlačidla HODNOTIŤ, alebo z obrazovky HODNOTENIE pridávaním nového hodnotenia. Možete ohodnotiť jednotlivé čísla alebo skupiny čísel pomocou masky (pričom znak hviezdička * sa používa ako náhrada všetkých čísiel z konca telefónneho čísla - nepoužívajte * na začiatku zápisu telefónneho čísla). Môžete vytvoriť buď POZITÍVNE, alebo NEGATÍVNE hodnotenie, alebo upraviť či odstrániť existujúce hodnotenie. Vaše vlastné pozitívne hodnotenie prebije negatívne komunitné hodnotenie a vaše vlastné negatívne hodnotenie môže prebiť pozitívne komunitné hodnotenie (a tiež to základné pravidlo, že implicitne čísla z Kotaktov sú brané ako pozitívne). Prosím vždy skontrólujte túto logiku pri vytváraní nového hodnotenia. Odporúčame vytvoriť pravidlo hodnotenie z obrazovky PROTOKOLu, ktorá zabezpečuje, že ju vytvoríte pre číslo v presne tom tvare, v akom vám volalo. Tiež môžete vytvoriť 2 hodnotenia na konkrétne číslo, s a bez medzinárodnou predvoľbou krajiny, ktorá pomáha v prípade, že vám dané číslo volá v rôznych formátoch.

Samostatné číslo alebo skupina čísiel
Hodnotenie Telefónneho čísla je možné definovať pre samotné číslo alebo skupinu čísiel. Skupina môže byť definovaná pomocou znaku * na konci čísla. Napríklad 800 * definuje hodnotenie pre všetky čísla začínajúce na 800. VYBRAŤ KONTAKT umožňuje vybrať číslo zo zoznamu Kontaktov a vytvoriť pre ne pravidlo.

Súkromné hodnotenie alebo číslo
Štandardne sa hodnotenie posiela do našej komunitnej databázy pre prospech ostatných užívateľov. Pokiaľ nechcete, aby sa hodnotenie príslušného čísla stalo verejným, zaškrtnite túto položku a tým zabránite zasielaniu tohoto hodnotenia do našej databázy - v takomto prípade bude hodnotenie uložené len vo vašom telefóne. V takom prípade nemusíte vyplniť Kategóriu a Komentár, jednoducho vyberte Hodnotenie a stlačte Uložiť.

Upozornenie s hodnotením

V Upozornení zobrazenom pre príslušný telefonát nájdete všetky potrebné informácie potrebné pre rozhodnutie, či hovor prijať, alebo zavesiť.

 • Kontakt zobrazuje meno kontaktu, priradené k telefónnemu číslu (ak je k dispozícii).
 • Číslo zobrazuje telefónne číslo, pre ktoré sa zobrazí upozornenie.
 • Hodnotenie ukazuje buď pozitívne, neutrálne, negatívne alebo neznáme hodnotenie.
 • Kategória zobrazuje najčastejšie používané kategórie pre príslušné telefónne číslo
 • Komunita ukazuje celkové štatistické hodnoty pozitívnych, neutrálnych a negatívnych hodnotení z komunitnej databázy
Prosím buďte si vedomí toho,že okienko Upozornenie sa zobrazí na popredí obrazovky volania - ak je to problém a systémové tlačidlá sú skryté za oknom, stačí okienko pretiahnuť prstom na lepšiu pozíciu nahor alebo nadol - zapamätá si túto pozíciu pre všetky budúce volania.

Často kladené otázky

Otázka: Ako blokovať telefónne číslo?

Vytvorte negatívne hodnotenie pre dané telefónne číslo a zapnite blokovanie negatívne hodnotených čísiel. Toto je možné vykonať tromi kliknutiami: z obrazovky PROTOKOLu vyberte príslušný hovor, stlačte tlačidlo BLOKOVAŤ, kliknite na tlačidlo ZRUŠIŤ a automaticky sa vytvorí súkromné negatívne hodnotenie - skontrolujte následne na obrazovke HODNOTENIE.

Otázka: Ako odblokovať telefónne číslo?

Dôvod, prečo je nejaké číslo blokované, je možné nájsť v jednom z dátových zdrojov - buď ho Komunitná databáza označila ako negatívne, alebo existuje vaše vlastné negatívne hodnotenia. Najprv skontrolujte, či na obrazovke HODNOTENIE existuje nejaké negatívne hodnotenie pre toto číslo (napr. aj v maske s *), a ak áno, odstráňte ho. Ďalej tiež môžete vytvoriť osobné pozitívne (alebo verejné) hodnotenie pre toto číslo.

Otázka: Prečo u mňa blokovanie nefunguje?

Bohužiaľ existujú modely telefónov, na ktorých blokovanie nefunguje. Blokovanie hovoru nie je štandardná funkcia podporovaná systémom Android a použité riešenia môžu byť niekedy znemožnené výrobcom telefónu, pokiaľ používajú svoje vlastné vylepšenie alebo nadstavbu systému. Niekedy sa môže stať, že naša aplikácia nebola schopná z akýchkolvek dôvodov kontrolovať volania - bola pravdepodobne ukončená alebo pozastavená nejakým správcom pamäte. V takom prípade skontrolujte aplikácie vo vašom telefóne a pridajte našu aplikáciu do zoznamu chránených aplikácií vo vašom systéme alebo v príslušnom správcovi pamäte - pre viac informácii Problémy s funkciou blokovania v systéme Android

Otázka: Prečo telefón pred zablokovaním zazvoní?

V závislosti na rýchlosti hardwaru vášho telefónu, softvéru a aplikačného nastavenie sa môže stať, že aj hovor, ktorý by mal byť blokovaný najskôr zazvoní, a až potom to bude blokovaný. Skontrolujte najskôr Nastavenie aplikácie v časti Pokročilé a skúste prepnúť aplikáciu ako službu na popredí. Na druhú stranu, jedno zazvonenie pred zablokovaním je pre niektoré zariadenia obvyklé.

Otázka: Prečo mi stále volajú napriek tomu, že ich blokujem?

No, oni nevedia, že používate nejaké blokovacie zariadenie. Z druhej strany sa zdá, že volané číslo je práve obsadené. Niektoré robotickí prezváňači túto skutočnosť ignorujú a pokúsia sa vám zavolať znova. Momentálne nie je možné so súčasnou verziou operačného systému Android prehrať hlasovú správu tak, aby vedeli, že nemáte záujem. Ak sa to v budúcnosti zmení, takáto funkcia bude pridaná.

Otázka: Je možné chrániť svoju pevnú linku s MôžemToZdvihnúť?

V podstate áno - môžete presmerovať volania z pevnej linky (alebo to môže urobiť poskytovateľ pevnej linky) do vášho mobilného telefónu, kde ich naša aplikácia skontroluje. Alebo môžete vymeniť svoju klasickú pevnú linku za internetové zariadenie, ak je k dispozícii vo vašej krajine - na každom zariadení Android je môže nainštalovať aplikáciu MôžemToZdvihnúť.

Otázka: Ako môžem aktualizovať svoju lokálnu databázu?

Vaša lokálna databáza je uložená v mobilnom telefóne spolu s aplikáciou, obsahuje len telefónne čísla a štatistické údaje pre ne, bez užívateľských recenzií. Databáza je kontrolovaná (a v prípade potreby aktualizovaná) pri každom vašom pripojení na internet. Verziu vlastnej databázy možno vidieť na obrazovke INFORMÁCIE v pravom dolnom rohu (text db: xxx). Po kliknutí na tento text, databáza spustí vynútenú aktualizáciu - používateľ je na priebeh upozornený úvodnou a záverečnou správou.

Otázka: Kde nájdem verziu pre iPhone?

Zatiaľ neexistuje žiadna verzia pre iPhone. Operačný systém iPhone neposkytuje prístup ku kontaktom, prichádzajúcim alebo odchádzajúcim hovorom alebo iný spoľahlivý spôsob, ako zastaviť alebo blokovať volanie. Za týchto podmienk aplikácia môže poskytnúť len manuálne vyhľadávanie informácií v telefóne - takmer rovnaké funkcie ako sú na našich webových stránkach. V dôsledku tohoto obmedzenia je veľmi nízka priorita pre vytvorenie natívnej iPhone aplikácie.

Odstraňovanie problémov

Ochrana nie je aktívna

Vo väčšine prípadov sa to stáva kvôli nejakému správcovi pamäte, ktorý vynúti zastavenie našej aplikácie. Niektoré zariadenia (napríklad HUAWEI) obsahujú predinštalovaného správcu pamäte, ktorá sa snaží udržať zariadenie čo možno najplynulejšie a zabíja všetky aplikácie hneď ako je to možné. Aby bola naša ochrana stále aktívna, prosím pridajte našu aplikáciu na zoznam povolených/chránených aplikácií daného správcu pamäte. Odporúčame povoliť v nastavení aplikácie službu ako proces na popredí. Služba na popredí by mala byť viac chránená proti ukončeniu, záleží to však na použitom správci pamäte.

Užívatelia HUAWEI musia pridať našu aplikáciu medzi Chránené aplikácie. Zoznam chránených aplikácií je možné nájsť v Nastavenie - Chránené aplikácie alebo Správa telefónu - Nastavenie - Chránené aplikácie.

Všeobecné podmienky

This product may be used free of charge by individuals, non-profit organizations, commercial organizations, and government agencies, on single or multiple computers/systems for non-commercial and/or commercial uses. This product may be copied and/or distributed free of charge.

AS THIS PRODUCT IS FREE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PRODUCT, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. UNLESS OTHERWISE STATED, THE PRODUCT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED BELOW, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS, EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAD PREVIOUSLY BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia môže byť mätúca. Prosíme prečítajte si vysvetlenie nášho prístupu k ochrane súkromia v našej aplikácii.

Telefónne Kontakty

Naša aplikácia neposiela vaše kontaktné informácie na server.

História prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov

Aplikácie defaultne neodosiela žiadne informácie o prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovoroch. Pretože informácie o prichádzajúcich neznámych hovoroch nám môže pomôcť zlepšiť našu službu, môžete povoliť odosielanie týchto informácií v nastavení. Ďakujeme vám za vašu pomoc.

Zobrazenie Užívateľských Hodnotení telefónneho čísla

Zobrazenie užívateľských recenzií pre príslušné číslo vyžaduje vaše povolenie k odoslaniu tohoto telefónneho čísla na server. To nemôže byť vykonané bez vášho povolenia, takže sa zobrazí Povolovacie dialógové okno pred začatím sťahovania Recenzí.

Odoslanie vlastnej recencie pre telefónne číslo

Pokiaľ napíšete a odošlete hodnotenie pre ľubovoľné telefónne číslo, súhlasíte s publikovaním telefónneho čísla a všetkých uvedených informácií na našich webových stránkach. Ukladáme aj technické informácie týkajúce sa žiadosti (čas, IP a agent) pre riešenie problémov s nezákonnou činnosťou.

Používanie našej webovej služby

Niektoré funkcie ako sťahovanie recenzie, aktualizácia databázy, vyhľadávanie informácií o telefónych číslach... využíva naša webová služba. Naše webová služba zbiera anonymné štatistické údaje o návštevníkoch a využití služieb. Prečítajte si prosím podrobné informácie o zásadách ochrany súkromia našej webovej služby.

Aktualizácie týchto pravidiel

Môžeme aktualizovať tieto zásady súkromia kedykoľvek, aby bol tento popis v súlade s použitou technológiou.

Máte nejaké otázky?

Ak máte otázky ohľadom našich produktov, pravidiel používania alebo ochrany súkromia, prosím napíšte nám email na support@shouldianswer.net

© 2013-2016 mozemtozdvihnut.sk